Monday, June 10, 2013

ANDROID OS - ListView (1)

Ushbu darsimizda ListView bilan ishlashni o'rganib chiqamiz.
Yangi proyekt yaratamiz File ⇒ New ⇒ Android Project

main.xml layoutimizga listview konponentasini tashlaymiz.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              android:orientation="vertical"
              android:layout_width="fill_parent"
              android:layout_height="fill_parent"
        >
    <ListView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:id="@+id/listView"                                  android:layout_gravity="right|center_vertical"/>
</LinearLayout>

 
Biz massiv e'lon qilib olamiz, bu bizning listview imiz uchun.
   
public final static String [] programming = {"C", "Java", "C++", "Ruby on Rails",
            "Python", "C#", "Delphi","Objective C",                     "HTML","Java Script","Yii Framework","PHP"};

Dasturning toliq kodi:
package uz.sardordushamov.ListViewTutorial;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

public class ListViewActivity extends Activity {
  private ListView list;
  public final static String [] prog = {"C", "Java", "C++",
      "Ruby on Rails","Python", "C#", "Delphi","Objective C",
      "HTML","Java Script","Yii Framework","PHP"};

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    list = (ListView)findViewById(R.id.listView);

    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
               android.R.layout.simple_expandable_list_item_1, prog);
    list.setAdapter(adapter);
    list.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            (adapterView.getItemAtPosition(i)).toString(), 3).show();
      }
    });
  }
}

list.setOnItemClickListener()- Bu metod qachonki biz listviewdagi itemlarni bosganimizda ishga tushadi, bu misolda biz listview itemilaridan birontasi bosilganda o'sha bosilgan item ni qiymatini Toast yordamidan ekranga chiqarishni ko'rib chiqdik.Agar biz android.R.layout.simple_expandable_list_item_1 ni o'zgartirsak:
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
               android.R.layout.simple_list_item_single_choice, prog);
main.xml  ni ListView  iga 
android:choiceMode="singleChoice"
qo'shsak
  <ListView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:id="@+id/listView"
      android:layout_gravity="right|center_vertical"
      android:choiceMode="singleChoice"/>
 u holda:
RadioGourp li ListView ga aylanadi va quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

Ko'rib turganimizdek bizning listviewimiz RadioButton li ga aylandi.
Keyingi darslarimizda yana davom ettiramiz ListView bilan ishlashni.

Dastur kodini ko'chirib olish

Yii2 frameworkda frontend va backend sozlanmalarini sozlash(Apache)

Yii2 framework 2 xil template mavjud; Bularni yaxshi bilsangiz kerak, bular basic va advanced; Bularni farqlarini quyidagi rasm orqali bil...