Android OS - Menu


Ushbu darsimizda menular bilan ishlashni o'rganib chiqamiz.
Yangi proyekt yaratamiz File ⇒ New ⇒ Android Project
menu.xml nomli fayl yaratamiz /res/menu/ papkasini ichida. 
Agar sizda menu  degan papka yo'q bo'lsa, values degan papkani ichiga yaratsangiz ham bo'ladi.


menu.xml faylni ichiga quyidagilarni kiritamiz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <item android:id="@+id/menu_bookmark"
          android:icon="@android:drawable/ic_menu_add"
          android:title="Bookmark" />
          
    <item android:id="@+id/menu_save"
          android:icon="@android:drawable/ic_menu_save"
          android:title="Save" />
          
    <item android:id="@+id/menu_search"
          android:icon="@
android:drawable/ic_menu_search"
          android:title="Search" />
          
    <item android:id="@+id/menu_share"
          android:icon="@
android:drawable/ic_manu_share"
          android:title="Share" />
          
    <item android:id="@+id/menu_delete"
          android:icon="@
android:drawable/ic_menu_delete"
          android:title="Delete" />


    <item android:id="@+id/menu_preferences"
          android:icon="@
android:drawable/ic_menu_preferences"
          android:title="Preferences" />

          
</menu>

Endi nimaga bularni yozganimizni aytib o'tsak: 
<item>/*bu yerga parametrlar yoziladi */</item> yoki <item  /*bu yerga parametrlar yoziladi */  /> -  agar biz yangi menu yaratmoqchi bo'lsak ushbu <item> tegidan foydalanamiz
    <item android:id="@+id/menu_bookmark"
          android:icon="@android:drawable/ic_menu_add"
          android:title="Bookmark" />
android:id="@+id/menu_bookmark" - bu menuning "id" si
android:icon="@android:drawable/ic_menu_add" - bu menuning "icon" i
android:title="Bookmark" - bu menuning "title"si yani chiqib turadigan yozuvi desak ham bo'ladi oddiygina

 Endi asosiy Activity classimizni {MenuActivity.java  } ni ochamiz va quyidagilarni yozamiz.

package uz.sardordushamov.AndroidMenu;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.Toast;

public class MenuActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }


    @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuInflater menuInflater = getMenuInflater();
    menuInflater.inflate(R.menu.menu, menu); //Bu yerda menu.xml faylimiz turgan joyiga yo'lni ko'rsatamiz
        return true;
  }
    //Bu yerda menular bosilganda nima ish bajarish kerakligini yozamiz
    // Hozir biz faqat oddiygina habar chiqaramiz

 

    @Override  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        
    switch(item.getItemId()) {
    case R.id.menu_bookmark:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Bookmark menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    case R.id.menu_save:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Save menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    case R.id.menu_search:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Search menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    case R.id.menu_share:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Share menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    case R.id.menu_delete:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Delete menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    case R.id.menu_preferences:
     
Toast.makeText(MenuActivity.this, "Preferences menusi bosildi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;

    default:
      return super.onOptionsItemSelected(item);


         }
     } 


Dasturni ishga tushirishimiz mumkin:
Menulardan birortasini tanlaganimizda quyidagicha natija chiqadi:



Dastur kodini ko'chirib olishingiz mumkin:  KO'CHIRIB OLISH

Yii2 frameworkda frontend va backend sozlanmalarini sozlash(Apache)

Yii2 framework 2 xil template mavjud; Bularni yaxshi bilsangiz kerak, bular basic va advanced; Bularni farqlarini quyidagi rasm orqali bil...