Sunday, May 19, 2013

JAVA DASTURLASH TILI - O'ZGARUVCHILAR

Javada 8 hil turdagi o'zgaruvchilar mavjud. Bular:

byte short int long float double char boolean

Type Xotiradan oladigan joyi Oraliq
byte 8 bits -128 to +127
short 16 bits -32,768 to +32,767
int 32 bits (taxminan)-2 million to +2 million
long 64 bits (taxminan)-10E18 to +10E18
float 32 bits -3.4E+38 to +3.4E+38
double 64 bits -1.7E+308 to 1.7E+3086 ta o'zgaruvchi asosan sonlar bilan ishlaganda bizga kerak bo'ladi.
char -  tipidagi malumotlarga asosan simvollar kiradi. Misol( char a = "s";).
boolean - bu mantiqiy o'zgaruvchi. Bu tipdagi o'zgaruvchilarning faqat 2 ta qiymati mavjud, bular true va false.

O'zgaruvchilarni elon qilish.
Biz dastur yozayotganimizda albatta o'zgaruvchilardan foydalanamiz, har bitta o'zgaruvchining nomi bo'lishi kerak, va dasturimizning boshida elon qilib ketamiz.
O'zgaruvchilar quyidagi ko'rinishda elon qilinadi:

  boolean bool;
  byte by;
  char ch;
  double d;
  float f;
  int i;
  long l;
  short sh;
  String str;


Oldin o'zgaruvchi tipi yoziladi keyin esa o'zgaruvchining nomi yoziladi.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Byte.MIN = " + Byte.MIN_VALUE);
    System.out.println("Byte.MAX = " + Byte.MAX_VALUE);
    System.out.println("Short.MIN = " + Short.MIN_VALUE);
    System.out.println("Short.MAX = " + Short.MAX_VALUE);
    System.out.println("Integer.MIN = " + Integer.MIN_VALUE);
    System.out.println("Integer.MAX = " + Integer.MAX_VALUE);
    System.out.println("Long.MIN = " + Long.MIN_VALUE);
    System.out.println("Long.MAX = " + Long.MAX_VALUE);
    System.out.println("Float.MIN = " + Float.MIN_VALUE);
    System.out.println("Float.MAX = " + Float.MAX_VALUE);
    System.out.println("Double.MIN = " + Double.MIN_VALUE);
    System.out.println("Double.MAX = " + Double.MAX_VALUE);
  }
}
Ushbu yozgan kod yordamida biz har bitta malumotlar tipini maksimum qiymatini ko'rishimiz mumkin. O'zingiz ham buni yozib ishlatib kursangiz bo'ladi.
Faraz qilaylik bizda 2 ta o'zgaruvchi bor:
int big;
int bigger;
Bularningi tipi int,bu tipning maksimal qiymati =2147483647   ga teng.
Ushbu dasturni o'zingiz ham yozib tekshirib ko'rishingiz mumkin.
 
public class MainClass {

  public static void main(String[] args) {
    int big =
2147483647;
    System.out.println("big = " + big);
    int bigger = big * 4;
    System.out.println("bigger = " + bigger);
  }
}
Natija quyidagicha:


big = 2147483647 
bigger = -4
Bu dasturda oldin int tipining maksimum qiymatini ekranga chiqdi, ening tagida esa -4, nimaga -4 chiqdi degan savol bo'lishi aniq?
Biz dasturimizda big degan o'zgaruvchining qiymatini 4 ga ko'paytirdik, va natijani ko'rsak -4 chiqdi, sababi, bigger nomli o'zgaruvchining tipi ham int , biz int tipining maksimal qiymatini 4 ga oshirib yana int tipidagi o'zgaruvchiga o'sha qiymatni bermoqchi bo'ldik, bu son 4 marta oshirilgandan keyin int tipiga sigmay qoladi, int tipi xotiradan 4 bayt olgani uchun, xotiraga 4 baytdan katta bo'lgan malumot kiritgani uchun manashunday manfiy son bizning ekranimizda paydo bo'ldi.

O'zgaruvchilarga o'zimiz qiymat berishimiz mumkin.
int big=4;
boolean bigger = false;
int tipi bilan ishlashga misol:

public class MainClass{

  public static void main(String[] argv){
    int a = (20 3(93;
    int b = 20 3;    
    
    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
  }
}

-34 
8

boolean tipi bilan ishlashga misol:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    boolean t = true;
    System.out.println("t ning qiymati " + t);

    int x = 10;
    boolean y = (x > 15);
    System.out.println("y ning qiymati " + y);
  }
}
t ning qiymati true 
y ning qiymati false

char  tipi bilan ishlashga misol:

public class MainClass{

  public static void main(String[] arg){
     char myCharacter = 'X';
     
     System.out.println(myCharacter);
  }
}
X

Yii2 frameworkda frontend va backend sozlanmalarini sozlash(Apache)

Yii2 framework 2 xil template mavjud; Bularni yaxshi bilsangiz kerak, bular basic va advanced; Bularni farqlarini quyidagi rasm orqali bil...