C tilining tarixiMisol 1. Ikki sonning yig`indisi


Bu yerda printf(); comandasi orqali dastur natijasi erkanga chiqariladi.
Natija:


Misol 2. O`nta sonning yig`indisi
Scanf(); o'zgaruvchiga qiymat berish, o'qib olish uchun ishlatiladi.
Masalan:
string ch;
printf("Biror so'z yoki son kiriting:");
scanf("%s",ch );   // bu dastur ishga tushgandan keyin qiymat kiritishni so'raydi
// ekranga "Hello World"  deb yozsak
printf("%s", ch); // Hello World  so'zi ekranga chiqadi.
Natija:Misol 3. Kiritilgan n ta sonning musbatlarining yig`indisi

Naitja:

Popular posts from this blog

Rus tili. Rus tilini o'rganish. Rus tili grammatikasi.(Грамматика русского языка в иллюстрациях.)(djvu). Mylingvo

PHP va MySQL video kursi . HTML, CSS, PHP, MYSQL dan video kurslar.