Posts

Showing posts from April, 2013

Google Android OS -Toast komponentasi

Image
Biror bir habarni ekranga chiqarishda biz Toast va Dialoglardan foydalanishim mumkin. Ushbu darsda biz Toastni o’rganib chiqamiz. Yangi proyekt yaratib olamiz, va unga bitta Button komponentasini joylashtiramiz.