Wednesday, April 3, 2013

Google Android OS -Toast komponentasiBiror bir habarni ekranga chiqarishda biz Toast va Dialoglardan foydalanishim mumkin.
Ushbu darsda biz Toastni o’rganib chiqamiz.
Yangi proyekt yaratib olamiz, va unga bitta Button komponentasini joylashtiramiz.